Hvordan finne oss?

Vi har ingen direkte gps adresse så slå inn Evidensia Nannestad Dyreklinikk på google maps.

Direkte link på google maps: https://goo.gl/maps/Z1UWfqtXfhNEzBtW8

Se deretter på bildet under. Grønn er inngang og lille ringer er muligheter for parkering. Vi har fem plasser direkte forran døren. Bildebeskrivelse ligger under kartet.

Inngang til lokalet grønn pil, lilla pil til parkering. Parker først på den grønne siden.

Parkering i lilla område

Inngang og to parkeringsplasser.