Domena Dummles

Pi

Domena Dummles

33 cm
11 kg
HD: D
AD: 0


Bor hos Svigerforeldrene våre.

Pi

Pi har godkjent mentaltest, samt trent i smeller og litt lydighet.